Historicky STABILNÍ VÝNOS kolem 4% p.a. Zajištění formou nemovitostí a dlouhodobých nájemních smluv.

Sporo

Možnost investovat stejné či rozdílné finanční prostředky minimálně od 500,-Kč. Vkládat finanční prostředky lze pravidelně i nepravidelně.

Více informací

Renta PLUS

Typ investice Renta PLUS umožňuje zhodnocovat vložené finanční prostředky a zároveň získávat pravidelnou výplatu výnosu (renty).

Více informací

Termín

Typ investice Termín lze asi nejlépe srovnat s klasickým termínovaným vkladem. Klient investuje na předem určenou dobu na 1, 2, 3 nebo 5 let.

Více informací

Do příštího emitování podílových listů zbývá

0Týdny0Dnů0Hodin0Minut0Vteřin

Aktuální hodnoty k 28.2.2018

1,5226

Kurz

1.597.817.202

Aktiva v Kč

1.349.484.820

Vlastní kapitál v Kč

4,34

Výkonnost fondu za posledních 12 měsíců v %

Reklamní spot Fondu Realita

Vývoj hodnoty podílového listu

Důležité právní upozornění.

Realitní spoření není bankovním vkladovým produktem a nevztahuje se na něj zákonné pojištění vkladů vymezené zákonem č.21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů.

Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílového listu muže stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka, že bude dosaženo určitého výnosu. Současně neexistuje ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku vstupní investice. Veškeré výše uvedené informace mají pouze informativní charakter a jejich smyslem není nahradit statut (prospekt) fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a navazující předpisy a nařízení, zejména prováděcí vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

Statut fondu vám rádi poskytneme v sídle WMS investiční společnost, a.s. nebo na webových stránkách www.fondrealita.cz v sekci dokumenty.