Contact Form
+420 222 312 624

Aktuality

Shrnutí činnosti fondu Realita ke 30.9.2015

Vážení klienti,

děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete investováním do nemovitostního fondu REALITA. Fondu se díky Vám daří plnit stanovené cíle pro rok 2015, jak v navyšování vlastního kapitálu fondu, tak v dosahování výkonosti pro naše podílníky.

Nemovitosti ve fondu REALITA v roce 2015

  • do konce září jsme nakoupili do portfolia fondu nemovitosti v celkové výši cca 135 mil. CZK.
  • dokončujeme jednání o koupi další komerční nemovitosti ve výši cca 32 mil. CZK

Rekonstrukce a noví nájemníci v našich nemovitostech

  • od konce tohoto měsíce začne probíhat rekonstrukce přízemí v administrativní budově v Prachaticích, kde je hlavním nájemcem Komerční banka, a.s. Přízemní prostory budou přestavěny na míru nového nájemce – Českou pojišťovnu, a.s. Upravený objekt bude po té mít mimo jiné 2 hlavní nájemce – Komerční banku a Českou pojišťovnu, a.s. Rekonstrukce bude dokončena do konce roku 2015. Zvýšený výnos této nemovitosti se plně projeví ve výkonnosti fondu v roce 2016.
  • byla spuštěna rekonstrukce v přízemí komerčního objektu v Jesenici. V objektu bude instalována nová moderní technologie pro nového nájemce, který bude pokračovat v provozování plavání pro děti.
  • od konce října začne probíhat rekonstrukce nebytových prostor v činžovním domě v Liberci. Nebytové prostory budou přestavěny pro nového nájemce – restauraci. Po dokončení rekonstrukce očekáváme výrazné zvýšení výnosu této nemovitosti.

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši důvěru a doufáme, že zůstanete i nadále naším partnerem v oblasti investování do nemovitostí.

Představenstvo WMS Investiční společnost, a.s.

Nová nemovitost v portfoliu - Bytový dům Čížová

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita.

Jedná se o bytový dům, který je umístěn v obci Čížová (okres Písek).

Pořizovací cena objektu je ve výši 5 200 000,- Kč. Nemovitost má generálního nájemce, společnost MS TRANSPORT, s.r.o.

Čisté výnosové procento objektu činí 11,53% p.a.

Technický stav objektu je velmi dobrý a nevyžaduje další opravy nebo rekonstrukce.

 

Představenstvo WMS Investiční společnost, a.s.

Fond Realita v pražské MHD

Rádi bychom vás informovali, že k dnešnímu dni byla spuštěna reklamní kampaň v pražské MHD. Na trase metra linky C jsou umístěny reklamní bannery WMS investiční společnosti, a.s. Kampaň bude probíhat do 15. prosince 2015. Pevně věříme, že se kampaň pozitivně projeví na růstu klientského portfolia a přispěje k rozšíření povědomí veřejnosti o fondu a společnosti jako takové.

Fond Realita v časopise E15

Dne 9.9.2015 vyšel článek o fondu Realita v příloze E15 v regionech Praha, Brno, Ostrava.

Nová nemovitost - Komerční objekt u dálnice D1

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita.

Jedná se o komerční objekt, který je umístěn podél exitu č.12 dálnice D1. Objekt má velmi dobrou dopravní dostupnost a uzavřené parkoviště na vlastním pozemku.

Pořizovací cena objektu je ve výši 1 847 063,- EUR. Nemovitost je plně obsazena nájemcem Vodafone Czech Republic, a.s.

Čisté výnosové procento objektu činí 8,23% p.a.

Technický stav objektu je velmi dobrý a nevyžaduje další opravy nebo rekonstrukce.

 

Představenstvo WMS Investiční společnost, a.s.

Nová nemovitost v Liberci v portfoliu fondu Realita

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita.

Jedná se o činžovní dům s nebytovými prostory v samotném centru města Liberec. Pořizovací cena objektu je ve výši 25 mil. CZK. Nemovitost má v současné chvíli obsazenu většinu bytové plochy a neobsazené nebytové prostory. U nebytových prostor nyní jednáme s novým nájemcem, který dále výrazně zvýší výnosnost celé nemovitosti.

Koupi této nemovitosti vnímáme jako velmi výhodnou pro podílníky díky nízké pořizovací ceně, která je o 30% nižší, než u podobných objektů v této lokalitě. Nemovitost dále nevyžaduje další opravy nebo rekonstrukce.

Současné výnosové procento je ve výši 1,51% p.a., které se dále zvýší dopronájmem volného nebytového prostoru.

U této nemovitosti dále nevylučujeme možný budoucí prodej a realizaci dodatečného výnosu pro podílníky fondu Realita.

 

Pobočka Komerční banky, a.s. v portfoliu nemovitostí fondu Realita

Vážení klienti,

jsme rádi, že Vám můžeme představit další novou nemovitost, kterou tento týden začlenil fond REALITA do svého portfolia.

Jedná se o komerční nemovitost v Prachaticích. Pořizovací cena objektu je v celkové výši 21 mil. CZK. Nemovitost je obsazena 15 nájemci, kde hlavním nájemcem je Komerční banka, a.s. Nemovitost je ve velmi dobrém technickém stavu.

Čisté výnosové procento objektu činí 8,34% p.a.

Výnosové procento z této nemovitosti se plně projeví v hodnotě kurzu fondu REALITA za červen 2015.

Představenstvo WMS Investiční společnost, a.s.

Pobočka banky ČSOB, a.s. v portfoliu nemovitostí fondu Realita

Vážení klienti,

jsme rádi, že Vám můžeme představit další novou nemovitost, kterou tento týden začlenil fond REALITA do svého portfolia.

Jedná se o komerční nemovitost v Prachaticích. Pořizovací cena objektu je v celkové výši 14 mil. CZK. Nemovitost je obsazena 12 nájemci, kde hlavním nájemcem je banka ČSOB, a.s. Nemovitost je ve velmi dobrém technickém stavu.

Čisté výnosové procento objektu činí 7,63% p.a.

Výnosové procento z této nemovitosti se plně projeví v hodnotě kurzu fondu REALITA za duben 2015.

Představenstvo WMS Investiční společnost, a.s.

Nová nemovitost ve fondu Realita

Vážení klienti,

jsme rádi, že Vám můžeme představit novou nemovitost, kterou tento týden začlenil fond REALITA do svého portfolia.

 

Jedná se o nebytový prostor na náměstí v Liberci. Pořizovací cena objektu je v celkové výši 16,5 mil. CZK. Nebytový prostor je obsazen dvěma nájemci – prodejcem sportovního oblečení a vybavení HUDY SPORT a cukrárnou Jahůdka. Nemovitost je ve velmi dobrém technickém stavu.

Čisté výnosové procento objektu činí 8,18% p.a.

Výnosové procento z této nemovitosti se plně projeví v hodnotě kurzu za březen 2015.

Představenstvo WMS Investiční společnost, a.s.

Shrnutí činnosti fondu REALITA za rok 2014

Vážení klienti,

je naší milou povinností, shrnout úspěšnou činnost fondu Realita (nemovitostní OPF, spravovaný WMS Investiční společností, a.s.), za rok 2014. Rádi bychom zmínili několik důležitých faktů, které se udály ve fondu v průběhu a ke konci roku 2014.

V průběhu celého roku 2014 stoupal zájem o investice do fondu jak přímo u klientů, tak i u našich partnerů zajišťujících distribuci prodeje fondu. Počet partnerů se více jak ztrojnásobil. Velmi nás těší tento zájem, protože fond se tak více a rychleji dostává do podvědomí veřejnosti v ČR.

Fond Realita za celý rok 2014 dosáhl bez významnějších výkyvů ročního zhodnocení ve výši 4,33% p.a.

Výše vlastního kapitálu a aktiv fondu Realita:

K 31. 12. 2014 dosáhl vlastní kapitál fondu Realita hodnoty 149,234 mil. CZK, což představuje meziroční nárůst o 68,3%.

K 31. 12. 2014 dosáhla výše aktiv fondu Realita částky 209,101 mil. CZK, což představuje meziroční nárůst o 72,9%.

Nemovitosti ve fondu Realita:

V roce 2014 došlo k nákupu dvou nových nemovitostí v celkové výši 32,7 mil. CZK.

Jedná se o komerční nemovitost v Liberci s hlavním nájemcem Auto Kelly a o komerční objekt v Chebu s hlavním nájemcem pojišťovnou Kooperativa.

Zároveň koncem roku 2014 došlo k dohodě o koupi dvou komerčních objektů a to, v Prachaticích, kde je hlavním nájemcem pobočka banky a v Liberci na náměstí, který je obsazen dvěma nájemci. Oba objekty jsou obsazeny ze 100%. Objem investice do těchto nemovitostí je ve výši 30,5 mil. CZK. Začlenění těchto nemovitostí do portfolia fondu očekáváme na přelomu února/ března 2015.

U stávajícího portfolia fondu došlo především k přecenění výrobní haly v Borohrádku, administrativní budovy v Borohrádku a výrobních prostor v Kralupech nad Vltavou. U těchto objektů došlo v rámci přecenění ke snížení ceny. Aktuálně jednáme o prodeji objektů v Borohrádku.

V tomto roce očekáváme nákup dalších nemovitostí až do výše 150 mil. CZK.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a doufáme, že zůstaneme i nadále Vašim partnerem v oblasti investování do nemovitostí.

Představenstvo WMS Investiční společnost, a.s.