Nová nemovitost v portfoliu fondu Realita

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita.

Jedná se o obchodní centrum SEVER, které se nachází v samotném centru města Ústí nad Labem, na Mírovém náměstí.

Pořizovací cena objektu je ve výši 132 500 000,- Kč. Největšími nájemci objektu jsou společnosti TIGER STORES CZECH REPUBLIC, životní pojišťovna Nationale-Nederlanden a společnost Delta Holešovice, a.s.

Čisté výnosové procento objektu činí  8,00% p.a.

Technický stav objektu je velmi dobrý a nevyžaduje další opravy nebo rekonstrukce.

Karta nemovitosti zde.

Představenstvo WMS Investiční společnost, a.s.

Nová nemovitost v portfoliu fondu Realita - Liberec

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita.

Jedná se o komerční nemovitost, které se nachází v centru města Liberce, v ulici Moskevská.

Pořizovací cena objektu je ve výši 42 324 000,- Kč. Největším nájemcem objektu je společnost DL Game, s.r.o.

Čisté výnosové procento objektu činí  7,85% p.a.

Technický stav objektu je velmi dobrý a nevyžaduje další opravy nebo rekonstrukce.

 

Představenstvo WMS Investiční společnost, a.s.

Nová nemovitost v portfoliu fondu Realita – komerční nemovitost Rančířov

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita.

Jedná se o fara Rančířov, který je v současné době provozován jako školící a konferenční centrum s ubytováním.

Pořizovací cena objektu je ve výši 45 000 000,- Kč.

Čisté výnosové procento objektu činí  8,00% p.a.

Objekt je po celkové rekonstrukci a nevyžaduje další opravy.

 

Představenstvo WMS Investiční společnost, a.s.

Nová nemovitost v portfoliu fondu Realita - zámek Čechtice

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita.

Jedná se o zámek Čechtice, který je v současné době provozován jako školící a konferenční centrum s ubytováním.

Pořizovací cena objektu je ve výši 32 400 000,- Kč. Generálním nájemcem objektu je společnost LIVING VENUES, a.s.

Čisté výnosové procento objektu činí  8,00% p.a.

Objekt je po celkové rekonstrukci a nevyžaduje další opravy.

 

Představenstvo WMS Investiční společnost, a.s.

Změna ceníku vstupních a výstupních poplatků fondu Realita

Vážení klienti nemovitostního fondu Realita,

představenstvo WMS investiční společnosti, a.s. rozhodlo, že od 1.5.2016 bude změněn ceník vstupních a výstupních poplatků fondu Realita. Změna se týká ve zvýšení vstupních poplatků u všech typů investic do nemovitostního fondu Realita o 0,5%.

Ceník fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s., který bude platný od 1.5.2016.

Veškeré vklady, které budou připsány na účet fondu Realita do 30.4.2016 budou zpoplatněny za stávajících podmínek. Vklady od 1.5.2016 již budou zpoplatněny dle nového ceníku.

Změny ceníku vstupních a výstupních poplatků fondu Realita jsou aktualizovány a zveřejňovány na našich webových stránkách www.wmsinvest.cz

Fond díky rostoucímu objemu vkladů nakupuje další nemovitosti a aktuálně disponuje v nemovitostním portfoliu největším počtem nemovitostí (celkem 19 nemovitostí).

Děkujeme Vám za důvěru při investování do nemovitostního fondu Realita.

 

Představenstvo WMS investiční společnosti, a.s.

WMS investiční společnost, a.s.
Břehová 43/3, Praha 1, 110 00

 

 

Nová nemovitost v portfoliu fondu Realita - Ústí nad Labem

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita. Jedná se o komerční nemovitost, které se nachází v centru města Ústí nad Labem, v ulici Revoluční.

Pořizovací cena objektu je ve výši 35 500 000,- Kč. Největším nájemcem objektu je klenotnictví Provazník a bistro Bonvián.

Čisté výnosové procento objektu činí  8,29% p.a.

Technický stav objektu je velmi dobrý a nevyžaduje další opravy nebo rekonstrukce.

 

Představenstvo WMS Investiční společnost, a.s.

Nová nemovitost v portfoliu fondu Realita

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita. Jedná se o komerční nemovitost, které se nachází v centru města Ústí nad Labem, v ulici Revoluční.

Pořizovací cena objektu je ve výši 33 500 000,- Kč. Největším nájemcem objektu je společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Čisté výnosové procento objektu činí  8,36% p.a.

Technický stav objektu je velmi dobrý a nevyžaduje další opravy nebo rekonstrukce.

Představenstvo WMS Investiční společnost, a.s.

Shrnutí činnosti fondu REALITA k 31.12.2015

Vážení klienti,

děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete investováním do nemovitostního fondu REALITA. Počet klientů, kteří investují do fondu REALITA přesáhl 1500, což nás velice těší. Fondu se díky Vám daří plnit stanovené cíle pro rok 2015, jak v navyšování vlastního kapitálu, tak v dosahování výkonosti pro naše podílníky.

Výše vlastního kapitálu a aktiv fondu REALITA:

  • fond Realita ukončil rok 2015 růstem vlastního kapitálu na částku 309 mil. CZK což představuje meziroční nárůst o 89%.

vlastni_kapital

  • fond Realita ukončil rok 2015 růstem aktiv na částku 416 mil. CZK což představuje meziroční nárůst o 87%.

 

Nemovitosti ve fondu REALITA v roce 2015

  • V roce 2015 jsme nakoupili do portfolia fondu nemovitosti v celkové výši 135,2 mil. CZK.
  • Koncem roku jsme vstoupili do jednání o nákupu souboru nemovitostí v celkové výši 69 mil. CZK, jejichž nákup bude dokončen na začátku měsíce března.

Rekonstrukce a noví nájemníci v našich nemovitostech

  • od listopadu 2015 probíhala rekonstrukce v komerčním objektu v Jesenici. V objektu byla nainstalována nová moderní technologie pro nového nájemce, který bude pokračovat v provozování plavání pro děti. Rekonstrukce byla dokončena začátkem února 2016 a bude předána novému nájemci začátkem měsíce března 2016.

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši důvěru a doufáme, že zůstaneme i nadále Vašim partnerem v oblasti investování do nemovitostí.

Představenstvo WMS Investiční společnost, a.s.

Shrnutí činnosti fondu Realita ke 30.9.2015

Vážení klienti,

děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete investováním do nemovitostního fondu REALITA. Fondu se díky Vám daří plnit stanovené cíle pro rok 2015, jak v navyšování vlastního kapitálu fondu, tak v dosahování výkonosti pro naše podílníky.

Nemovitosti ve fondu REALITA v roce 2015

  • do konce září jsme nakoupili do portfolia fondu nemovitosti v celkové výši cca 135 mil. CZK.
  • dokončujeme jednání o koupi další komerční nemovitosti ve výši cca 32 mil. CZK

Rekonstrukce a noví nájemníci v našich nemovitostech

  • od konce tohoto měsíce začne probíhat rekonstrukce přízemí v administrativní budově v Prachaticích, kde je hlavním nájemcem Komerční banka, a.s. Přízemní prostory budou přestavěny na míru nového nájemce – Českou pojišťovnu, a.s. Upravený objekt bude po té mít mimo jiné 2 hlavní nájemce – Komerční banku a Českou pojišťovnu, a.s. Rekonstrukce bude dokončena do konce roku 2015. Zvýšený výnos této nemovitosti se plně projeví ve výkonnosti fondu v roce 2016.
  • byla spuštěna rekonstrukce v přízemí komerčního objektu v Jesenici. V objektu bude instalována nová moderní technologie pro nového nájemce, který bude pokračovat v provozování plavání pro děti.
  • od konce října začne probíhat rekonstrukce nebytových prostor v činžovním domě v Liberci. Nebytové prostory budou přestavěny pro nového nájemce – restauraci. Po dokončení rekonstrukce očekáváme výrazné zvýšení výnosu této nemovitosti.

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši důvěru a doufáme, že zůstanete i nadále naším partnerem v oblasti investování do nemovitostí.

Představenstvo WMS Investiční společnost, a.s.

Nová nemovitost v portfoliu – Bytový dům Čížová

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita.

Jedná se o bytový dům, který je umístěn v obci Čížová (okres Písek).

Pořizovací cena objektu je ve výši 5 200 000,- Kč. Nemovitost má generálního nájemce, společnost MS TRANSPORT, s.r.o.

Čisté výnosové procento objektu činí 11,53% p.a.

Technický stav objektu je velmi dobrý a nevyžaduje další opravy nebo rekonstrukce.

Představenstvo WMS Investiční společnost, a.s.