Contact Form
+420 222 312 624

Co je nemovitostní fond

Nákup podílových listů Otevřeného podílového nemovitostního fondu (dále jen nemovitostní fond) je forma investice a ukládání volných peněžních prostředků, která je vhodnou alternativou ke spoření v bankách a spořitelních družstev.

Nemovitostní fondy  se ve vyspělých ekonomikách těší již po desetiletí veliké oblibě u obyvatelstva a středně velkých podnikatelů. Investování do nemovitostních fondů má tyto výhody:

 • Veškeré investice do podílových listů jsou zaručeny nemovitostmi
  Nemovitostní fond kupuje za prostředky získané prodejem podílových listů nemovitosti, které tak jsou ve formě podílových listů vlastněny jejich držiteli.
 • Držitelé podílových listů se již s minimální investicí stávají spolumajiteli nemovitostí
  Výhodou je jak zhodnocení investice v podobě ocenění vlastní nemovitosti, tak především příjem z pronájmu nemovitostí.
 • Investice do nemovitostního fondu poskytuje stabilní hodnotu a zhodnocení
  Investor nákupem podílových listů nemovitostního fondu dosahuje velmi stabilního zhodnocení svých vkladů díky dlouhodobým pronájmům na nemovitostech (výnos z nájemného). Dále poskytuje nemovitostní fond stabilní hodnotu investice, protože nemovitosti v majetku fondu jsou pravidelně oceňovány a vyjadřují tak reálnou hodnotu v daném čase.
 • Ochrana proti růstu inflace
  Nemovitostní fond poskytuje účinnou ochranu proti inflaci pomocí tzv. inflačních doložek v nájemních smlouvách, kdy na roční bázi dochází k aktualizaci výše pronájmu podle průměrné roční inflace vyhlašované ČNB.
 • Výnos nemovitostního fondu je imunní vůči cenovým pohybům na burzách s cennými papíry
  Týká se to především cenových výkyvů např. u akcií, dluhopisů, měn nebo indexů.
 • Vhodný nástroj pro zajištění na stáří, penzi
  Pomocí postupného nebo pravidelného investování do nemovitostního fondu dochází formou konzervativní investice k vytvoření finanční rezervy na důchodový věk.
 • Výnos z investice do nemovitostního fondu nepodléhá dani z příjmu
  Aktuálně to platí v případě fyzické osoby, která zrealizovala odkup cenných papírů v daném roce (včetně podílových listů) v objemu do 99 999,99 Kč nebo dále v případě odkupu v daném roce v objemu 100 000,-Kč a více a tyto finanční prostředky byly zainvestovány po dobu 36 měsíců a více. Doporučujeme tuto oblast vždy konzultovat s daňovým poradcem.
 • Fond podléhá dohledu ČNB

Zaujaly vás výhody investic do nemovitostního fondu? Podívejte se rovnou na nabízené investiční produkty, nebo na konkrétní výhody investování do nemovitostního Fondu Realita OPF.