Contact Form
+420 222 312 624

Hodnota podílových listů

HODNOTA KE DNI:

31.10.2015

KURZ:

1,3833

AKTIVA:

392 873 685 Kč

Výkonnost podílového fondu od založení: 38,33 (Výnos v %)

Výkonnost podílového fondu od začátku roku 2015: 4,27 (Výnos v %)

Výkonnost podílového fondu vůči předcházejícímu měsíci: 0,46 (Výnos v %)

Výkonnost podílového fondu za poslední 3 měsíce: 1,16 (Výnos v %)

Výkonnost podílového fondu za poslední 12 měsíců: 5,10 (Výnos v %)

Historie vývoje hodnoty PL

VÝVOJ KURZU PL ZA POSLEDNÍCH 8 MĚSÍCŮ:

Měsíc 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 10/15
Kurz 1.3317 1.3360 1.3395 1.3574 1.3628 1.3674 1.3723 1.3769 1.3833

 

 

 

Aktuální kurz nemovitostního fondu je stanovován měsíčně na základě přecenění hodnoty nemovitostí a výnosů z aktuálních nájemních smluv. V současné chvíli vlastní Fond Realita 17 pronajatých nemovitostí, které určují aktuální kurz fondu.

Vývoj kurzu Fondu Realita OPF dosahuje minimálních výkyvů, dokladuje dlouhodobé nastavení nájmů u nakoupených nemovitostí a je bezpečnou investicí.

Kurz od vzniku fondu nezaznamenal žádný významný pokles ani nečekaný či jednorázový skok a dosahuje stabilního dlouhodobého ročního průměrného výnosu kolem 5 % p.a.

 

Důležité právní upozornění.

Realitní spoření není bankovním vkladovým produktem a nevztahuje se na něj zákonné pojištění vkladů vymezené zákonem č.21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů.

Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílových listu muže stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka, že bude dosaženo určitého výnosu. Současně neexistuje ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku vstupní investice. Veškeré výše uvedené informace mají pouze informativní charakter a jejich smyslem není nahradit statut (prospekt) fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a navazující předpisy a nařízení. A dále prováděcí vyhláškou č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

Statut fondu vám rádi poskytneme v sídle WMS investiční společnost, a.s. nebo na webových stránkách www.fondrealita.cz v sekci dokumenty.