Contact Form
+420 222 312 624

Platební informace pro klienty

Klient, který má uzavřenou smlouvu může kdykoliv zainvestovat na č. účtu fondu Realita: 626111626/0300.
K investici musí uvést variabilní symbol popřípadě specifický symbol dle níže uvedených informacích.
Tyto informace naleznete také ve Vaší Rámcové smlouvě v oddílu V. ,,Nákup podílového listu“

Variabilní symboly pro jednotlivé typy investování:

1) Sporo - Nepravidelné investování 
variabilní symbol 4xxxxx (prefix 4 + identifikační číslo klienta přidělené WMS)

2) Sporo - Postupné investování na cílovou částku
variabilní symbol 9xxxxx (prefix 9 + identifikační číslo klienta přidělené WMS)
specifický symbol = cílová částka zvolená klientem

3) Renta PLUS 
variabilní symbol 1xxxxx (prefix 1 + identifikační číslo klienta přidělené WMS)

4) Termín 
Termín 1 rok  - variabilní symbol 5xxxxx (prefix 5 + identifikační číslo klienta přidělené WMS)
Termín 2 roky  - variabilní symbol 3xxxxx (prefix 3 + identifikační číslo klienta přidělené WMS)
Termín 3 roky  - variabilní symbol 6xxxxx (prefix 6 + identifikační číslo klienta přidělené WMS)
Termín 5 let  - variabilní symbol 2xxxxx (prefix 2 + identifikační číslo klienta přidělené WMS)

Vaše identifikační číslo přidělené WMS investiční společností, a.s. naleznete ve Vaší Rámcové smlouvě.

V případě jakýchkoliv dotazů anebo ověření Vašeho identifikačního čísla nás neváhejte kontaktovat.