Contact Form
+420 222 312 624

Proč investovat do nemovitostního fondu

Investice do realit,nemovitostního fondu či jiné formy realitního spoření s sebou nese řadu výhod oproti klasickým bankovním produktům a vkladům.

  • Velkou výhodou je krytí investice reálnou hodnotou – nemovitostmi
  • Do nemovitostního fondu jsou kupovány výhradně kvalitní nemovitosti, které posuzuje jak depozitář fondu, tak dva další nezávislé posudky
  • Pravidelný výnos z nemovitostního fondu podílníkům zajišťují dlouhodobé nájemní smlouvy
  • Fond podléhá dohledu ČNB

Investice do nemovitostního fondu má ještě jeden nezanedbatelný bonus – stanete se spolupodílníkem lukrativních nemovitostí, které jinak vyžadují vysokou vstupní investici a pravidelné pokrývání nákladů spojených s údržbou a správou objektů.

Přejděte na nabídku produktů nemovitostního Fondu Realita OPF a vyberte si investici, která vám bude vyhovovat!