+420 222 312 624

Produkt Běžná investice je určen pro každého, kdo má k dispozici určitou částku peněz, kterou může na nějaký čas uložit. Výhodou investice je, že si klient na takto vložené peněžní prostředky může kdykoliv sáhnout za jasně daný fixní poplatek. Po 2 letech je výstupní poplatek 0%.

Běžná investice je nejvhodnější pro klienty, kteří hledají na přechodnou dobu výhodnější formu zhodnocení a zároveň dostupnost finančních prostředků, kterou chtějí dále investovat. Dostupnost finančních prostředků je dle statutu nejpozději do 30 dní od podání žádosti o odkup.

Investice po 6 měsících od uskutečnění nepodléhá dle zákona dani z příjmu. Proto doporučujeme odkupy realizovat až po 6 měsících.

Parametry produktu:

  • Minimální investice 1000,- CZK
  • Následná investice 500,- CZK
  • Vstupní poplatek 0,60%
  • Výstupní poplatek do 2 let je 1,00%
  • Výstupní poplatek po 2 letech je 0%

 

Co říkají klienti na tento produkt?

 

Důležité právní upozorněníRealitní spoření není bankovním vkladovým produktem a nevztahuje se na něj zákonné pojištění vkladů vymezené zákonem č.21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů. Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílových listu muže stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka, že bude dosaženo určitého výnosu. Současně neexistuje ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku vstupní investice. Veškeré výše uvedené informace mají pouze informativní charakter a jejich smyslem není nahradit statut (prospekt) fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje Vyhláška č. 194/2011 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování.