+420 222 312 624

Investiční produkt Cíl je určen pro každého, kdo si chce zvolit cílovou částku, na kterou chce dlouhodobě pravidelně či nepravidelně spořit. Ideální minimální doba spoření je 2 roky. Po 2 letech a po naspoření cílové částky, je výstupní poplatek 0 %.

Investice po 6 měsících od uskutečnění nepodléhá dle zákona dani z příjmu. Proto doporučujeme odkupy realizovat až po 6 měsících.

Parametry produktu:

  • Minimální investice 500 CZK
  • Vstupní poplatek 0,60 % z cílové částky
  • Výstupní poplatek do 2 let viz ceník
  • Výstupní poplatek po 2 letech a naspoření cílové částky 0%

 

Co říkají klienti na tento produkt?

 

Důležité právní upozorněníRealitní spoření není bankovním vkladovým produktem a nevztahuje se na něj zákonné pojištění vkladů vymezené zákonem č.21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů. Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílových listu muže stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka, že bude dosaženo určitého výnosu. Současně neexistuje ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku vstupní investice. Veškeré výše uvedené informace mají pouze informativní charakter a jejich smyslem není nahradit statut (prospekt) fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje Vyhláška č. 194/2011 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování.