Contact Form
+420 222 312 624

Sporo

Typ produktu Sporo umožňuje dva druhy vkládání finančních prostředků:

Nepravidelné investování na dobu neurčitou

Možnost investovat stejné či rozdílné finanční prostředky minimálně od 500,-Kč. Vkládat finanční prostředky lze pravidelně i nepravidelně. Investování na dobu neurčitou (není stanoven termín ukončení, investici lze kdykoliv ukončit).

Parametry typu investice:

 • Minimální výše investice 500 Kč
 • Vstupní poplatek 1,5 %
 • Do 2 let je výstupní poplatek podle doby investice ve fondu (viz ceník)
 • Výstupní poplatek po 2 letech 0 %
 • Doporučená investiční doba 2 roky

 

Postupné investování na cílovou částku

Možnost investovat postupně od min. částky 500,-Kč až do zvolené cílové částky. Vkládat finanční prostředky lze pravidelně i nepravidelně a rovněž lze měnit jednotlivé výše vkladů. Investování je ukončeno při dosažení zvolené cílové částky.

Parametry typu investice:

 • Minimální výše investice 500 Kč
 • Vstupní poplatek 2,5 % z cílové částky
 • Při dosažení cílové částky nelze vkládat další částky na tento typ investice
 • Při dosažení cílové částky po 24 měsících je výstupní poplatek 0 %
 • Do 2 let je výstupní poplatek podle doby investice ve fondu (viz ceník)
 • Možnost investici kdykoliv ukončit i při nedospoření zvolené cílové částky (výstupní poplatek viz ceník)

 

V případě Vašeho zájmu o tento produkt, vyplňte tento formulář a náš pracovník Vás bude brzy kontaktovat.

Vaše jméno:

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon (vyžadováno)

Co říkají klienti na tento produkt?

 

Důležité právní upozornění.

Realitní spoření není bankovním vkladovým produktem a nevztahuje se na něj zákonné pojištění vkladů vymezené zákonem č.21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů.

Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílových listu muže stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka, že bude dosaženo určitého výnosu. Současně neexistuje ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku vstupní investice. Veškeré výše uvedené informace mají pouze informativní charakter a jejich smyslem není nahradit statut (prospekt) fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a navazující předpisy a nařízení.

Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

Statut fondu vám rádi poskytneme v sídle WMS investiční společnost, a.s. nebo na webových stránkách www.fondrealita.cz v sekci dokumenty.