Contact Form
+420 222 312 624

Termín

Typ investice Termín lze asi nejlépe srovnat s klasickým termínovaným vkladem. Klient investuje na předem určenou dobu na 1, 2, 3 nebo 5 let. Po skončení předem sjednaného období odcházejí finanční prostředky zpátky klientovi na předem určený bankovní účet uvedený ve smlouvě.

Typ investice je nejvhodnější pro klienty s jasně daným investičním horizontem. Finanční prostředky lze vybrat i dříve před uplynutím sjednané doby za sankční poplatek.

Parametry typu investice:

  • Minimální výše investice 20 000,-Kč
  • Vstupní poplatek 1,50 %
  • Výstupní poplatek po uplynutí sjednané doby investice 0 %
  • Výstupní poplatek před skončením sjednané doby investice 2 %

V případě Vašeho zájmu o tento produkt, vyplňte tento formulář a náš pracovník Vás bude brzy kontaktovat.

Vaše jméno:

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon (vyžadováno)


Co říkají klienti na tento produkt?

 

Důležité právní upozornění.

Realitní spoření není bankovním vkladovým produktem a nevztahuje se na něj zákonné pojištění vkladů vymezené zákonem č.21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů.

Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílových listu muže stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka, že bude dosaženo určitého výnosu. Současně neexistuje ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku vstupní investice. Veškeré výše uvedené informace mají pouze informativní charakter a jejich smyslem není nahradit statut (prospekt) fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a navazující předpisy a nařízení.

Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

Statut fondu vám rádi poskytneme v sídle WMS investiční společnost, a.s. nebo na webových stránkách www.fondrealita.cz v sekci dokumenty.