Contact Form
+420 222 312 624

Renta PLUS

Typ investice Renta PLUS umožňuje zhodnocovat vložené finanční prostředky a zároveň získávat pravidelnou výplatu výnosu (renty). Vyplácení výnosu (renty) lze nastavit po šesti měsících od připsání finančních prostředků do tohoto typu investice a klientovi je vyplácen na předem určený bankovní účet v pravidelných měsíčních, kvartálních, pololetních nebo ročních odkupech.

Tento typ investice je nejvhodnější pro klienty, kteří chtějí vyplácet pravidelný výnos formou renty.

Parametry produktu:

  • Minimální výše investice 50 000,-Kč
  • Vstupní poplatek 1,50 %
  • Výstupní poplatek do 2 let z typu investice RENTA PLUS 1 %
  • Výstupní poplatek po 2 letech z typu investice RENTA PLUS 0 %
  • Možnost nastavení pravidelného odkupu měsíčně, kvartálně, pololetně nebo ročně
  • Minimální výše odkupu je 500,- Kč
  • Poplatek z pravidelných odkupů 0 %
  • Nastavení pravidelného odkupu lze provést nejdříve po 6 měsících od vstupu do RENTA PLUS

V případě Vašeho zájmu o tento produkt, vyplňte tento formulář a náš pracovník Vás bude brzy kontaktovat.

Vaše jméno:

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon (vyžadováno)

Co říkají klienti na tento produkt?

 

Důležité právní upozornění.

Realitní spoření není bankovním vkladovým produktem a nevztahuje se na něj zákonné pojištění vkladů vymezené zákonem č.21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů.

Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílových listu muže stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka, že bude dosaženo určitého výnosu. Současně neexistuje ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku vstupní investice. Veškeré výše uvedené informace mají pouze informativní charakter a jejich smyslem není nahradit statut (prospekt) fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a navazující předpisy a nařízení.

Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

Statut fondu vám rádi poskytneme v sídle WMS investiční společnost, a.s. nebo na webových stránkách www.fondrealita.cz v sekci dokumenty.