+420 222 312 624

Obecné informace o Fondu Realita

Název:  Realita, nemovitostní otevřený podílový fond
ISIN: CZ0008473139
Typ fondu: Speciální fond nemovitostní, OPF
Rizikovost fondu: Střední
Depozitář fondu: Československá obchodní banka, a.s.
Správce fondu: WMS Investiční společnost, a.s.
Měna: CZK
Datum založení: 27.4.2009
Vstupní poplatek*: 1,50%
Výstupní poplatek*: 0,00% - 3,00%
Poplatek za správu**: 2,50% z výše vlastního kapitálu
Minimální investice: 500,- Kč
Doporučený investiční horizont:  min. 3 roky
Stanovení aktuální hodnoty PL:  Jednou měsíčně
Vlastní kapitál: 117 325 524 Kč
Informace ke dni: 
30.8.2014

* Výše poplatku je stanovena na základě zvoleného typu investice. Více informací o vstupních a výstupních poplatcích dle druhu investice naleznete v ceníku

** + 50% ze zisku nad 6% (bližší informace naleznete ve statutu fondu)