Změna ceníku vstupních a výstupních poplatků fondu Realita

Vážení klienti nemovitostního fondu Realita,

představenstvo WMS investiční společnosti, a.s. rozhodlo, že od 1.5.2016 bude změněn ceník vstupních a výstupních poplatků fondu Realita. Změna se týká ve zvýšení vstupních poplatků u všech typů investic do nemovitostního fondu Realita o 0,5%.

Ceník fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s., který bude platný od 1.5.2016.

Veškeré vklady, které budou připsány na účet fondu Realita do 30.4.2016 budou zpoplatněny za stávajících podmínek. Vklady od 1.5.2016 již budou zpoplatněny dle nového ceníku.

Změny ceníku vstupních a výstupních poplatků fondu Realita jsou aktualizovány a zveřejňovány na našich webových stránkách www.wmsinvest.cz

Fond díky rostoucímu objemu vkladů nakupuje další nemovitosti a aktuálně disponuje v nemovitostním portfoliu největším počtem nemovitostí (celkem 19 nemovitostí).

Děkujeme Vám za důvěru při investování do nemovitostního fondu Realita.

 

Představenstvo WMS investiční společnosti, a.s.

WMS investiční společnost, a.s.
Břehová 43/3, Praha 1, 110 00